Teatr a dziecko specjalnej troski


 

Spis treści

 

Słowo  wstępne ..............................................................................................................

 

 

 

  7

 

 

"TEATR"  W  PROCESIE  EDUKACJI  DZIECKA ......................................................

 11

 

Józefa Sołowiej

Terapeutyczne aspekty twórczości ..................................................................................

 

 

 13

 

Mariola Szczepańska

Edukacja teatralna w kontekście poszukiwań pedagogicznych ...........................................

 

 

 19

 

Lucyna Maksymowicz

Warsztaty twórczej dramy: sposób uczenia, wyrażania siebie, komunikacji, forma sztuki...

 

 

 45

 

Lech Śliwonik

Teatr dla życia - kilka wyjaśnień, refleksji, propozycji .......................................................

 

 

 61

 

Karolina Wittek

Psychologiczne aspekty pracy teatralnej z osobami z upośledzeniem umysłowym .............

 

 

 67

 

Lucyna Maksymowicz

Aktor, Instruktor czy Animator - to zawsze nauczyciel wspomagający rozwój dziecka ........

 

 

 75

 

Apolonia Suchora - Olech

Cywilizacyjne uzasadnienie zmian w pracy nauczycieli na rzecz 

rzeczywistego rozwoju wychowanków ..............................................................................

 

 

 

 95

 

 

EDUKACJA  TEATRALNA - O  PRAKTYCZNYCH  ROZWIĄZANIACH .......................

109

 

Bogdan Wąsiel

Teatr dziecka - "to prawo do własnego śmiechu, łez, własnego strachu"

(fragmenty manifestów artystycznych Teatru Wierzbak) ..................................................

 

 

 

111

 

Inka Dowlasz, Jerzy Fedorowicz

"Terapia przez sztukę" - wczoraj, dziś, perspektywy .........................................................

 

 

119

 

Mirosław Gliniecki

Refleksje z edukacyjnych działań Teatru STOP .................................................................

 

 

125

 

Stanisław Miedziewski

Zapiski warsztatowe instruktora teatralnego Stanisława Miedziewskiego ze Słupska ...........

 

 

141

 

Jolanta Krawczykiewicz

"Dziesięć przykazań recytatora" .......................................................................................

 

 

149

 

Wojciech Retz

"Teatr czy terapia" ..........................................................................................................

 

 

153

 

Maria Marchwicka

Efektywność treningów terapeutycznych dla młodzieży niepełnosprawnej

w ramach samopomocowych grup "Akademii Życia" doświadczenia z lat 1996 -98 ............

 

 

 

159 

 

Knud Asmann

The Danish "Folkeskole" - primary and lower secondary school.

"PilehØj" - The after-school recreation centre  ..................................................................

 

 

 

175

 

Teresa Gliniecka

Co może znaczyć teatr w szkole? .....................................................................................

 

 

179

 

Ewa Delicka, Irena Kondej

Formy pracy z wykorzystaniem technik teatralnych w Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Damnicy ................................................................................

 

 

 

187

 

Ewa Jakubczyk

Teatr w życiu dzieci specjalnej troski - uwagi wychowawcy

grupy teatralnej "Stopki" ..................................................................................................

 

 

 

191

 

Zofia i Zbigniew Wójcikowie

"Zabawa w teatr" czyli teatralna przygoda rodziny Zosi i Zbyszka Wójcików .......................

 

 

193

 

WYBRANE  FRAGMENTY  WYSTĄPIEŃ  W  JĘZYKU  ANGIELSKIM .........................

 

197

INFORMACJA  O  AUTORACH ..................................................................................

 

249

WIDZIANE  PRZEZ  OBIEKTYW ...............................................................................

 

255