I WARSZTAT TEATRALNO-DRAMOWY TEATRU STOP DLA MŁODZIEŻY

Gimnazjum  Społecznego  Nr  1 w  Wejherowie

 

                         zajęcia Warsztatu odbywały się w dniach  3-7.05.2009r. i obejmowały grupę uczniów I i II klas (21 osób) Gimnazjum Społecznego Nr 1 w Wejherowie. Była to druga wizyta Teatru STOP w tej szkole. Po raz pierwszy zespół zawitał do uczniów ówczesnej szkoły podstawowej w 1994 roku i wrócił po piętnastu latach. 

       Pierwsze dwa dni zajęcia miały charakter dramowy i odbywały się na terenie szkoły, następnie - dzięki życzliwości Wejherowskiego Centrum Kultury - realizowane były na scenie WCK. Prawie tygodniowe zajęcia zakończyły się pokazem teatralnym. Grupa przyjęła nazwę (w wyborach demokratycznych) - Teatr  STUDZIENKA. Tytuł przedstawienia - "To właśnie my"  według scenariusza Mirosława Glinieckiego - prowadzącego zajęcia. 

       Inicjatorem warsztatu była Pani mgr Lucyna Rzepecka - Dyrektorka szkoły, wspierana przez Wicedyrektor - mgr Danutę Ornal. Wychowawczyniami obu klas są Panie mgr Anna Sobczak (kl. I) i mgr Monika Kurpiewska (kl. II).

       W trakcie Warsztatu młodych aktorów odwiedzili dziennikarze wejherowskich mediów - Telewizji Kablowej Chopin Wejherowo. 

       Premierowa prezentacja miała miejsce 7 V 2009r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej WCK. Na spektakl zaproszono "publiczność życzliwą". Tworzyli ją rodzice, krewni, nauczyciele i rówieśnicy.

 

        

 

            I   Warsztat  w Gimnazjum Społecznym Nr 1:                                  3-7.05.2009

          

film

źródło - Twoja Telewizja Morska Wejherowo: 11.05.2009

        

 

                                                          TEATR   S T U D Z I E N K A

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

 

 << powrót do Terminarza 2009