TEATR STOP W WYŻSZEJ SZKOLE HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ (ŁÓDŹ) W SŁUPSKU

 

Warsztat umiejętności z zakresu dramy - studia podyplomowe - oligofrenopedagogika

 

 

 

 

         Tego rodzaju zajęcia Teatr STOP realizuje dla studentów przy współpracy ze słupskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. W dwudniowym warsztacie (21-22.04.2007r.) brała udział dwudziestoosobowa grupa studentów studiów podyplomowych oligofrenopedagogiki. Program realizował - Mirosław Gliniecki.

         Zajęcia mają charakter warsztatowy, prowokujący uczestników do aktywności twórczej. Wprowadzane techniki dramowe odwołują się do umiejętności radzenia sobie w sytuacji trudnej. Do pokonywania przeszkód i własnych słabości. 

         Podstawową metodą pracy na warsztacie jest "wejście w rolę".

 

 

Drama na oligofrenopedagogice w WSH-E Łódź w Słupsku - 21.04.2007r.
Drama na oligofrenopedagogice w WSH-E Łódź w Słupsku - 21.04.2007r.
Drama na oligofrenopedagogice w WSH-E Łódź w Słupsku - 21.04.2007r.
Drama na oligofrenopedagogice w WSH-E Łódź w Słupsku - 21.04.2007r.
Drama na oligofrenopedagogice w WSH-E Łódź w Słupsku - 21.04.2007r.

 

Drama na oligofrenopedagogice w WSH-E Łódź w Słupsku - 21.04.2007r.

 

Drama na oligofrenopedagogice w WSH-E Łódź w Słupsku - 21.04.2007r.

 

Drama na oligofrenopedagogice w WSH-E Łódź w Słupsku - 21.04.2007r.