III WARSZTAT TEATRALNO-DRAMOWY TEATRU STOP DLA MŁODZIEŻY

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 

im. Noblistów Polskich w Słupsku

 

       prawie po ośmioletniej przerwie Teatr STOP ponownie zawitał do szkoły ze swoją propozycja zajęć warsztatowych dla uczniów. Zajęcia odbywały się w auli szkolnej w dniach 8-10.03 i 12.03.2010r. Przeznaczone były dla młodzieży klas I-III - razem 21 osób. Tradycyjnie Warsztat w tej szkole zainicjowały: mgr Aldona Pląska (Dyrektor) i mgr Anna Hurec (Wicedyrektor). Realizacją zajęły się Panie Pedagog: mgr Teresa Reksnis i mgr Aleksandra Mazgis.

      Prawie tygodniowe zajęcia zakończyły się pokazem teatralnym. Grupa przyjęła nazwę (w wyborach demokratycznych) - Teatr MAJTASY. Tytuł przygotowanego przedstawienia - "O szkole inaczej" według scenariusza Mirosława Glinieckiego - prowadzącego zajęcia. 

       Premierowa prezentacja miała miejsce 12 III 2010r. o godz. 12.00. Na spektakl zaproszono "publiczność życzliwą". Tworzyli ją rówieśnicy z klas oraz nauczyciele i rodzice.

 

       Współorganizatorem Warsztatu jest Komisja do spraw Profilaktyki Urzędu Miasta w Słupsku.

 

 

I    Warsztat w ZSP Nr 1:                                  19-23.11.2001

II   Warsztat w ZSP Nr 1:                                    9-13.12.2002

III  Warsztat w ZSP Nr 1:                             8-10 i 12.03.2010

IV  Warsztat w ZSP Nr 1:                           22-24 i 26.11.2010

 

Szkolny Teatr APLAUS:                                 IX'2003 - XII'2005

       

 

 

                                                              TEATR    M A J T A S Y

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

o p i n i e :

 

*

       " Zajęcia przeprowadzone przez Teatr STOP z Koszalina zrealizowane były w sposób profesjonalny, cieszyły się zainteresowaniem młodzieży. Dobór metod i treści pozwalał zaktywizować uczniów, dostrzec, nazwać i otwarcie mówić o kwestii uzależnień. Ze względu na problemy, z którymi uczniowie się stykają w swoim środowisku, organizowanie tego typu zajęć jest uzasadnione. Forma i problematyka ćwiczeń odpowiadają zapotrzebowaniu odbiorców, spełniają funkcję profilaktyczną."

                                                                    

                                                                                                             mgr Aldona Pląska - III 2010

                                                     Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Słupsk

<< powrót do Terminarza