IV WARSZTAT TEATRALNO-DRAMOWY TEATRU STOP DLA MŁODZIEŻY

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 

im. Noblistów Polskich w Słupsku

 

       drugi raz w tym roku Teatr STOP zawitał do szkoły ze swoją propozycja zajęć warsztatowych dla uczniów. Zajęcia odbywały się w auli szkolnej w dniach 22-24.11 i 26.11.2010r. Przeznaczone były dla młodzieży klas I (klasy aE, bH, cR, eI, fK, cH) - razem 18 osób. Tradycyjnie Warsztat zainicjowała: mgr Aldona Pląska (Dyrektor szkoły). Realizacją zajęły się Panie Pedagog: mgr Teresa Reksnis i mgr Aleksandra Mazgis.

      Prawie tygodniowe zajęcia zakończyły się pokazem teatralnym. Grupa przyjęła nazwę (w wyborach demokratycznych) - Teatr WIZJA. Tytuł przygotowanego przedstawienia - "O nas i nie o nas" według scenariusza Mirosława Glinieckiego - prowadzącego zajęcia. 

       Premierowa prezentacja miała miejsce w auli 26.11. 2010r. o godz. 12.30. Na spektakl zaproszono "publiczność życzliwą". Tworzyli ją rówieśnicy z klas oraz nauczyciele i rodzice.

       Z okazji premiery, jedna z aktorek (Beata) upiekła pyszne ciasto. Towarzyszyło ono zespołowi przez cały dzień, aż do występu, podczas którego ustawione zostało na pierwszym planie, co widać na zdjęciach.

 

       Współorganizatorem Warsztatu jest Komisja do spraw Profilaktyki Urzędu Miasta w Słupsku.

 

 

I    Warsztat w ZSP Nr 1:                                  19-23.11.2001

II   Warsztat w ZSP Nr 1:                                    9-13.12.2002

III  Warsztat w ZSP Nr 1:                             8-10 i 12.03.2010

IV  Warsztat w ZSP Nr 1:                           22-24 i 26.11.2010

 

Szkolny Teatr APLAUS:                                 IX'2003 - XII'2005

       

 

 

                                                              TEATR    W I Z J A

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

o p i n i e :

 

*

       " Warsztaty prowadzone przez Pana Mirosława Glinieckiego miały na celu oddziaływanie profilaktyczne w kierunku problemów społecznych (...). Przedsięwzięcie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem społeczności uczniowskiej i należy uznać je za wyjątkowo udane. 

       Uczniowie biorący udział w warsztatach wykazywali się ogromnym zaangażowaniem i kreatywnością. Pan Gliniecki wspaniale nawiązuje kontakt z młodzieżą."                           

                                                                                                             mgr Aldona Pląska - XI 2010

                                                     Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Słupsk

<< powrót do Terminarza