8,640,691 wizyt
Goci online: 1

czluch.jpg
Galeria: Człuchów
Pierwsza artystyczna wizyta Teatru STOP w Człuchowie miała miejsce (na zaproszenie ówczesnego dyrektora Miejskiego Domu Kultury - Edwarda Kądzieli) w październiku 1985 roku, podczas I Wojewódzkiego Forum Teatru (25-27 X). Pisała o tym Anna Raczyńska w ZBLIŻENIACH "Forum dla teatru" nr 48 (303) z 28.11.1985 roku.
Zespł zaprezentował swój spektakl "SEKSTET" oraz przeprowadził warsztaty dla młodzieży.
Oprócz współpracy z MDK (Grzegorzem Janowczykiem, Adamem Gawrońskim, Tadeuszem Matwijewiczem) Teatr STOP w późniejszym okresie nawiązał współpracę z dwiema szkołami: Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkółó Ponadgimnazjalnych im. St. Czarnieckiego oraz Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Jagiellończyka.
 
Albumy
Liceum Ogólnokształcące
logo.lo.czl..jpg
Gimnazjum Nr 1
czluch.gim1.jpg
Szkoa Podstawowa 1
logoSP1.czl.jpg
MOPS Człuchów
logo.MOPS.czl.jpg