9,281,697 wizyt
Goci online: 8

Publikacje
1.

Marta Gliniecka, Lucyna Maksymowicz i Agnieszka Zalewska-Meler, 

Tajemniczy wiat muko.

O problemach codziennego ycia z mukowiscydoz  

Teatr STOP & Autorzy, Supsk 2007

 poka tre:   djvu       pdf

 

Tajemniczy wiat muko

 

Tajemniczy wiat muko recenzja
 
   

 

     
2.

Teatr. Terapia - Edukacja - Asertywno - Twórczo - Rozwój

pod red. Mirosawa Glinieckiego i Lucyny Maksymowicz. 

Teatr STOP & SOK, Supsk 2004

poka tre:   djvu      pdf    html

 

Teatr. Terapia - Edukacja - Asertywno - Twórczo - Rozwój

 

Teatr. Terapia - Edukacja - Asertywno - Twórczo - Rozwój recenzja
 
   

  

  

  
 
3.

Teatr edukacyjny - komunikacja bez granic     

pod red. Mirosawa Glinieckiego i Lucyny Maksymowicz. 

Teatr STOP & SOK, Supsk 2001

poka tre:   djvu      pdf    html

Teatr edukacyjny - komunikacja bez granic
Teatr edukacyjny - komunikacja bez granic recenzja
 
 

 

 


 

   
4.

Teatr a dziecko specjalnej troski          

pod red. Mirosawa Glinieckiego i Lucyny Maksymowicz. 

Teatr STOP & SOK, Supsk 1999

  poka tre:   djvu     pdf    html 

Teatr a dziecko specjalnej troski
Teatr a dziecko specjalnej troski recenzja
 
   

 

 
  
 
 

5.

 

Koniec teatru alternatywnego?

pod red. Daniela Kalinowskiego

Katedra Filologii Polskiej WSP, Supsk 1998

 

Koniec teatru alternatywnego?
 
   

 

     

6.

 

Mirosaw Gliniecki i Lucyna Maksymowicz

Spotkanie z dram. Zabawy - wiczenia - gry dramowe dla kadego

ODN, Supsk 1998, 2000

 

Spotkanie z dram. Zabawy - wiczenia - gry dramowe dla kadego

 

Spotkanie z dram. Zabawy - wiczenia - gry dramowe dla kadego recenzja
 
   

 

     
7.

Lucyna Maksymowicz

Drama jako samodzielna metoda pedagogiczna wspomagajca rozwój ucznia 
i nauczyciela. /w/ Wspóczesne przemiany ksztacenia i doskonalenia pedagogicznego nauczycieli,
 pod red. Ryszarda Parzckiego

Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1998

 

Drama jako samodzielna metoda pedagogiczna...
 
   

 

     
8.

 

Lucyna Maksymowicz

Moliwoci terapeutycznego oddziaywania zabaw teatralnych na dziecko. 
/w/ Stymulujca i terapeutyczna funkcja zabawy

pod red. Marii Kielar - Turskiej i Boeny Muchackiej

Oficyna Wydawniczo- Poligraficzna „Agat-Print”, Kraków 1999  

 

Moliwoci terapeutycznego oddziaywania zabaw teatralnych na dziecko
 
   

 

     
9.

 

Lucyna Maksymowicz

Drama jako metoda wspomagania rozwoju osobowoci dziecka w wieku szkolnym

Wydawnictwo Uczelniane PAP, Supsk 2002 

 

Drama jako metoda wspomagania...
 
   

 

     
10.

 

Ku autokreacji poprzez dram. Edukacja. Studia. Badania. Innowacje  
IBE, Lucyna Maksymowicz

Instytut Bada Edukacyjnych, Warszawa 2004, nr 1  

 

Ku autokreacji poprzez dram