9,282,324 wizyt
Goci online: 10

LUBOSTROŃ - I Seminarium i warsztaty Teatru STOP dla nauczycieli: 29-30.08.2016

Seminarium połączone z warsztatami realizowane było w dniach 29-30 sierpnia 2016 roku

w niecodziennych przestrzeniach klasycystycznego Pałacu Lubostroń (niedaleko Inowrocławia).

Było to moliwe dzięki życzliwości wieloletniego Dyrektora Pałacu Lubostroń - Pana Andrzeja Budziaka,

inicjatora wartościowych działań kulturalnych i edukacyjnych

I Lubostrońskie seminarium i warsztaty

Pa�ac Lubostron

Galeria zdjęć


To pierwsza edycja takich zajęć Teatru STOP w tym miejscu.

Pomysłodawcą i znakomitym organizatorem jest  Mieczysław Giedrojć (Teatr Małych Form).

W zajęciach uczestniczyła kameralna grupa nauczycieli i pedagogów

z dwóch bydgoskich szkół.

Spotkaniu towarzyszył temat:

Doskonalenie kompetencji społecznych


 Głównym celem Seminarium było zwrócenie uwagi na kształtowanie kompetencji społecznych

w procesie edukacji.

Metody doskonalące te kompetencje poznawali uczestnicy podczas warsztatów.

Pierwszy dzień zajęć miał formę interaktywnego wykładu z prezentacją multimedialną.

Następne dni stanowiły działania praktyczne w formie warsztatów.

Zajęcia prowadzili członkowie Teatru STOP:

dr Lucyna Maksymowicz i Mirosław Gliniecki.

Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali certyfikat uko�czenia warsztatu.

Organizator przewidział w programie dodatkowe atrakcje:
koncert muzyczny Freygish Orchestra Mirosława Bylickiego w pałacowej przestrzeni, przejazd dorożką, zwiedzanie i zapoznanie się z historią pałacu.