8,640,611 wizyt
Gości online: 1

LUBOSTROŃ - III Seminarium i warsztaty Teatru STOP dla nauczycieli: 15-16.09.2017

Seminarium połączone z warsztatami realizowane było w dniach 15-16 września 2017 roku.

To trzecia (po sierpniowej 29-30.08.2016 i listopadowej 25-26.11.2016) edycja tych zajęć.

Tego rodzaju spotkania twórcze możliwe są dzięki życzliwości wieloletniego Dyrektora Pałacu Lubostroń

Pana Andrzeja Budziaka,

inicjatora wielu wartościowych działań kulturalnych i edukacyjnych

Seminarium i warsztaty w Pałacu Lubostroń

Pałac Lubostron

Seminarium odbyło się

w przepełnionych duchem sztuki nastrojowych przestrzeniach klasycystycznego Pałacu Lubostroń (niedaleko Inowrocławia).

Osiemnastowieczny Pałac i zabudowania dworskie w ”lubym ustroniu” nad Notecią czyli w dzisiejszym Lubostroniu

w województwie kujawsko-pomorskim

otacza ponad 40 ha park. Dojazdowa aleja do Pałacu, wysadzana starymi lipami i modrzewiami robi wrażenie.

Przybyłych gości wita umieszczony pod kartuszem herbowym na fryzie portyku napis łaciński:
'SIBI AMICITIAE ET POSTERIS' (Sobie, przyjaciołom i potomnym)

Zewnętrzną architekturę Pałacu wieńczy okazała kopuła. Na niej postać Atlasa trzymającego w jednej ręce kulę ziemską,

co symbolizuje, że niemożliwe może być osiągalne.

Wnętrze Pałacu prezentuje się równie pięknie, zwłaszcza trójkondygnacyjna z bogatą sztukaterią Sala Rotundowa,

wsparta ośmioma kolumnami i oświetlona olbrzymim, zwisającym spod kopuły mosiężnym żyrandolem.

W tej salonowej rotundzie odbędzie się koncert fortepianowy Cheng Sheng Ye.

 

Pomysłodawcą i znakomitym organizatorem lubostrońskich spotkań jest   

Mieczysław Giedrojć (Teatr Małych Form) oraz gospodarze Pałacu Lubostroń.

W zajęciach uczestniczyło kilkunastu nauczycieli i pedagogów z bydgoskich szkół.

Temat spotkań:

TWÓRCZOŚĆ CELEM ROZWOJU

 Główny cel Seminarium: zwrócenie uwagi na znaczenia kształtowania postawy twórczej
oraz roli aktywności twórczej nauczyciela i ucznia w procesie profilaktyki, edukacji i terapii.

Metody doskonalące uczestnicy poznawać będą podczas warsztatów.

Pierwszy dzień zajęć - interaktywny wykład z prezentacją multimedialną.

Drugi dzień - działania praktyczne w formie warsztatów.

Zajęcia prowadzili członkowie Teatru STOP:

dr Lucyna Maksymowicz i Mirosław Gliniecki

Wszyscy uczestnicy otrzymali pałacowe zaświadczenie ukończenia zajęć.

Organizator tradycyjnie umieścił w programie dodatkowe atrakcje
między innymi koncert fortepianowy młodego chińskiego pianisty
Cheng Sheng Ye

zapis koncertu z Sali Rotundowej
Preludium i fuga G-dur Jana Sebastiana Bacha
16 września 2017

Cheng Sheng Ye jest uczniem jedynej w regionie i jednej z nielicznych w kraju  "klasy talentów"
przy Państwowym Zespole Szkół Muzycznych w Bydgoszczy