9,384,950 wizyt
Gości online: 1

KONARZYNY - spektakl Teatru STOP 'W świecie Teatru Milczenia'

15 stycznia 2019 - wtorek - 9.30  i  11.00
Gminny Ośrodek Kultury w Konarzynach

spektakl 'W świecie Teatru Milczenia' Teatru STOP
galeria   


Spektakl Teatru STOP
W ŚWIECIE TEATRU MILCZENIA
ma charakter edukacyjny i prezentowany był w Konarzynach pierwszy raz,
chociaż w repertuarze zespołu jest od wielu lat
i w wielu środowiskach w kraju był i jest przedstawiany.

 

Przedstawienie ma charakter interaktywny i adresowane jest głównie do dzieci i młodzieży szkół podstawowych.
Pierwszy pokaz objął dzieci z klas 0-I,
drugi - uczniów klas II-IV

Pierwszą część spektaklu, tworzą nastrojowe etiudy pantomimiczne w wykonaniu Aktora Mima i Czarnego Clowna.
W części drugiej do gry scenicznej włączeni zostali uczniowie, którzy wspólnie z aktorami odgrywali improwizowane etiudy

związane z pojęciami, które wcześniej wprowadzono w spektaklu: gest, ruch, mimika, pantomima.

Wszystkie etiudy dopełniała muzyka, którą gwarantowałą wdzięczna postać Wiolinki

 

Spektakl wyzwolił dobrą energię i spontaniczność dzieci, zachęcił je do wspólnej zabawy na scenie,
a także do kreatywnej improwizacji scenicznej w części finałowej.

O B S A D A :

Czarny Clown   -  
Mirek Gliniecki

Aktor Mim   -   Mietek Giedrojć

Wiolinka   -   Marta Gliniecka