8,572,040 wizyt
Gości online: 2

BYTÓW: Warsztaty Teatru STOP dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku 2019

Warsztaty Teatralno-Dramowe Teatru STOP dla UTW w Bytowie

   I sesja           II sesja          III sesja     

S P O T K A N I E

25.09.2019
(środa), godz. 9.00-13.30;
Pracownia Orange Biblioteki Miejskiej 

E M O C J E - etiudy

2.10.2019
(środa), godz. 9.00-13.30;
Pracownia Orange Biblioteki Miejskiej 

Z M Y S Ł Y - etiudy (K.Stanisławski)

9.10.2019
(środa), godz. 9.00-13.30;
Pracownia Orange Biblioteki Miejskiej

logo UTW Bytów
fotorelacja Biblioteki
logo UTW Bytów
fotorelacja Biblioteki
logo UTW Bytów
fotorelacja Biblioteki

Teatr STOP został zaproszony do współrealizacji kilkuletniego projektu Akademii Pomorskiej w Słupsku,
która otrzymała dofinansowanie na zajęcia Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW)
z Bytowa, Człuchowa, Słupska i Ustki.
Donatorem tego przedsiewzięcia jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencji wykonawczej
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Przyznane środki finansowe posłużą stabilnemu finansowaniu powstałym już UTW, jak również
pozwolą poszerzyć działania aktywizujące seniorów.
Koordynatorem całego projektu jest dr Krzysztof Myszkowski - Akademia Pomorska

UTW Bytów 2019
galeria zdjęć 

 Zajęcia są częścią Projektu „Wiedzieć, Umieć, Chcieć”, realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki,
Działanie: 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
Celem Projektu jest podniesienie kompetencji osób w wieku 50+,
słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Słupsku, Ustce, Bytowie i Człuchowie. 
Projekt realizowany będzie do 28.02.2021 roku.

Akademia Pomorska
Akademia Seniora Aktywnego

Warsztat odbywał sie w różnych sekcjach.
Przestrzenią Teatru STOP była sekcja teatralna (zad. 9. Wejść na scenę)
Uczestnikami byli studenci bytowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (~20 osób),
działającego przy Bibliotece Miejskiej (w zamku).
W tym roku zaplanowano łącznie 36 godzin zajęć teatralnych:
4 wykłady (18h), przygotowujące do części praktycznej (warsztatowej)
oraz 3 (następujące po wykładach) spotkania warsztatowe (18h)
.
 
Wykłady prowadził dr hab. Daniel Kalinowski, prof. Akademii Pomorskiej

Cykl warsztatów teatralnych realizował Mirosław Gliniecki, Szef Teatru STOP 

Koordynatorem UTW w Bytowie jest Jacek Prądziński
mogący liczyć na pomoc i życzliwość pozostałych pracowników Biblioteki Miejskiej
z Panią Dyrektor Bożeną Mazur na czele.