8,640,612 wizyt
Goci online: 1

KOSZALIN: I Warsztat Teatru STOP w Szkole Podstawowej Nr 4: 19-22.11.2019

 

Szkoa Podstawowa Nr 4 im. Zdobywców Kosmosu w Koszalinie

        Warsztat zrealizowano w dniach 19-22.11.2019
To pierwsza edycja Warsztatów w tej szkole.

W zajciach uczestniczya grupa 15 uczniów z klasy siódmej.
       Opiekunem Warsztatu bya Pani Wicedyrektor Magdalena Nejman-Majchrzak

  i Pedagog szkolny Kinga Lange

Grupa Teatralna  FILIP-GDZIE JESTE?

afisz Teatru FILIP-GDZIE JESTE?
 Galeria zdj   
 

 

 Grupa nazwaa si (w wyborach demokratycznych) Teatr FILIP-GDZIE JESTE?
Tytu przedstawienia "Nasze granienie"
Scenariusz napisa Mirosaw Gliniecki - prowadzcy zajcia.
Premierowy pokaz odby si w sali klasowej nr 14 - 22 listopada o godzinie 16.30.
Na spektakl przybya Publiczno yczliwa: rodzice, nauczyciele i rówienicy wykonawców.

 

Koszaliskie Warsztaty s realizowane
dziki przychylnoci Prezydenta Miasta Pana Przemysawa Krzyanowskiego
oraz zaangaowaniu Penomocnika ds. Uzalenie Pana Michaa Misiurnego.

Zajcia stanowi cz Miejskiego Programu Profilaktyki Twórczej
i finansowane s ze rodków Urzdu Miejskiego.