8,640,646 wizyt
Goci online: 1

KOSZALIN: I Warsztat Teatru STOP w Szkole Podstawowej Nr 10: 4-7.11.2019

 

Szkoa Podstawowa Nr 10 im. Stefana eromskiego w Koszalinie

 

SP 10 Koszalin

        Warsztat zrealizowano w dniach 4-7.11.2019
To pierwsza edycja Warsztatów w tej szkole.

W zajciach uczestniczya grupa 18 uczniów z trzech siódmych klas.
       Opiekunem Warsztatu bya Pani Wicedyrektor Joanna Kurek

Grupa Teatralna  DWIE LEWE RC

 
afisz Teatru DWIE LEWE RC
 Galeria zdj   
  
artyku Miasto 46 2019
prasa MIASTO Nr 46 15-21.11.2019  

 

 
Grupa nazwaa si (w wyborach demokratycznych) Teatr DWIE LEWE RC
Tytu przedstawienia "Na Stasia"
Scenariusz napisa Mirosaw Gliniecki - prowadzcy zajcia.
Premierowy pokaz odby si w klasie szkolnej nr 17 - 7 listopada o godzinie 16.30.
Na spektakl przybya Publiczno yczliwa: rodzice, nauczyciele i rówienicy wykonawców.

 

Koszaliskie Warsztaty s realizowane
dziki przychylnoci Prezydenta Miasta Pana Przemysawa Krzyanowskiego
oraz zaangaowaniu Penomocnika ds. Uzalenie Pana Michaa Misiurnego.

Zajcia stanowi cz Miejskiego Programu Profilaktyki
i finansowane s ze rodków Urzdu Miejskiego.