I WARSZTAT TEATRALNO-DRAMOWY 

TEATRU STOP 

W  SPOŁECZNYM GIMNAZJUM  USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

X'2005

 

 

       Gimnazjum UTO jest szkołą społeczną, założoną w 2004 roku z inicjatywy Usteckiego Towarzystwa Oświatowego. Znajduje się ona w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, przy ulicy Bursztynowej 12. Dyrektorem szkoły jest Pani  mgr Marta Stetsko. Inicjatorką realizacji Warsztatów w Gimnazjum UTO jest Pedagog Szkolny Pani mgr Izabella Hirsz, która współpracuje z Teatrem STOP od 2001r., wówczas to pierwszy raz sprowadziła zespół do Ustki do Liceum Ogólnokształcącego im. M.Kopernika. 

       

       Warsztat Teatralny w dwuletniej historii tej szkoły Teatr STOP realizuje pierwszy raz. Swoim programem objęto młodzież pierwszych i drugich klas (27 osób). Zajęcia odbyły się w dniach 18-21 X 2005r. 

       Warsztat zakończył się pokazem teatralnym. Grupa, przyjęła nazwę (w wyborach demokratycznych) - "Teatr  MUMINY". Tytuł przedstawienia - "Gimnazjalne impresje" według scenariusza Mirosława Glinieckiego - prowadzącego zarazem zajęcia.  

       Premierowa prezentacja miała miejsce w szkolnej auli - 21 października 2005r. o godz. 16.16.  Przedstawienie inaugurowało ceremonię ślubowania klas pierwszych. Na spektakl zaproszono "publiczność życzliwą". Tworzyli ją rodzice uczestników zajęć, nauczyciele oraz rówieśnicy występujących.  

 

 

                                                                       *

                                                                  *        *

 

Teatr  Młodzieżowy    M U M I N Y

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

<< powrót do Terminarza