VII WARSZTAT TEATRALNO-DRAMOWY 

TEATRU STOP 

W  SPOŁECZNYM GIMNAZJUM  USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

X'2010

 

 

       Gimnazjum UTO jest szkołą społeczną, założoną w 2004 roku z inicjatywy Usteckiego Towarzystwa Oświatowego. Znajduje się ona w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, przy ulicy Bursztynowej 12. Dyrektorem szkoły jest Pani  mgr Marta Stetsko. Inicjatorką realizacji Warsztatów w Gimnazjum UTO jest Pedagog Szkolny Pani mgr Izabella Hirsz, która współpracuje z Teatrem STOP od 2001r., wówczas to pierwszy raz sprowadziła zespół do Ustki do Liceum Ogólnokształcącego im. M.Kopernika. 

       Koordynatorem tegorocznego Warsztatu była wychowawczyni I klasy Y - mgr Edyta Mirańska. Wychowawcą klasy I X jest mgr Edmund Madejczyk

       Warsztat Teatralny w siedmioletniej historii tej szkoły Teatr STOP realizuje siódmy raz. Swoim programem obejmuje zawsze młodzież pierwszych klas. Tegoroczne zajęcia obejmowały obie pierwsze klasy, razem 24 uczniów (2 x 14). Zajęcia odbyły się w dniach 1 X, 4 X, 11-13 X i 15 X.10.2010r. 

       Warsztat zakończył się pokazem teatralnym. Grupa, przyjęła nazwę (w wyborach demokratycznych) - "Teatr  NIE WARZNE". Tytuł przedstawienia - "Nie tylko o nas" według scenariusza Mirosława Glinieckiego - prowadzącego zarazem zajęcia.  

       Premierowa prezentacja miała miejsce w szkolnej auli - 15 października 2010r. o godz. 16.30.  Przedstawienie inaugurowało coroczną ceremonię ślubowania klas pierwszych. Na spektakl zaproszono "publiczność życzliwą". Tworzyli ją rodzice uczestników zajęć, nauczyciele oraz rówieśnicy występujących.  

 

 

                                                                       *

                                                                  *        *

 

Teatr Młodzieżowy    N I E    W A R Z N E

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

<< powrót do Terminarza