II WARSZTAT TEATRALNO-DRAMOWY 

TEATRU STOP 

W  SPOŁECZNYM GIMNAZJUM  USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

X'2006

 

 

       Gimnazjum UTO jest szkołą społeczną, założoną w 2004 roku z inicjatywy Usteckiego Towarzystwa Oświatowego. Znajduje się ona w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, przy ulicy Bursztynowej 12. Dyrektorem szkoły jest Pani  mgr Marta Stetsko. Inicjatorką realizacji Warsztatów w Gimnazjum UTO jest Pedagog Szkolny Pani mgr Izabella Hirsz, która współpracuje z Teatrem STOP od 2001r., wówczas to pierwszy raz sprowadziła zespół do Ustki do Liceum Ogólnokształcącego im. M.Kopernika. 

   

       Warsztat Teatralny w trzyletniej historii tej szkoły Teatr STOP realizuje drugi raz. Tym razem swoim programem objął młodzież pierwszej klasy (20 osób). Zajęcia odbyły się w dniach 17-20 X 2006r. 

       Finałem Warsztatu był pokaz teatralny. Grupa, przyjęła nazwę (w wyborach demokratycznych) - "Teatr  NIEUTALENTOWANI ARTYŚCI". Tytuł przedstawienia - "Aktory na scenie" według scenariusza Mirosława Glinieckiego - prowadzącego zarazem zajęcia.  

       Premierowa prezentacja miała miejsce w szkolnej auli - 20 października 2006r. o godz. 17.07.  Podobnie jak w ubiegłym roku przedstawienie inaugurowało ceremonię ślubowania klas pierwszych. Na spektakl zaproszono "publiczność życzliwą". Tworzyli ją rodzice uczestników zajęć, nauczyciele oraz rówieśnicy występujących.  

 

 

                                                                       *

                                                                  *        *

 

Teatr Młodzieżowy    N I E U T A L E N T O W A N I    A R T Y Ś C I

 

1

2

3

4

5

6

<< powrót do Terminarza