III WARSZTAT TEATRALNO-DRAMOWY 

TEATRU STOP 

W  SPOŁECZNYM GIMNAZJUM  USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

IX-X'2007

 

 

       Gimnazjum UTO jest szkołą społeczną, założoną w 2004 roku z inicjatywy Usteckiego Towarzystwa Oświatowego. Znajduje się ona w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, przy ulicy Bursztynowej 12. Dyrektorem szkoły jest Pani Marta Stetsko. Inicjatorką realizacji Warsztatu w Gimnazjum UTO jest Pedagog Szkolny Pani Izabella Hirsz, która współpracuje z Teatrem STOP od 2001r., wówczas to pierwszy raz sprowadziła zespół do Ustki do Liceum Ogólnokształcącego im. M.Kopernika.

       Warsztat Teatralny w tej szkole Teatr STOP realizuje już trzeci rok. Swoim programem objął młodzież wszystkich dotychczasowych pięciu klas. Tegoroczne zajęcia odbyły się w dniach 16.09 i 16-19.10.2007r. Tradycyjnie uczestnikami byli uczniowie pierwszych klas gimnazjalnych.

       Tygodniowe zajęcia zakończyły się pokazem teatralnym. Prawie trzydziestoosobowa grupa nawiązując do skrótu UTO określającego Towarzystwo, przyjęła nazwę (w wyborach demokratycznych) - "Teatr  UTOp się". Tytuł przedstawienia - "Jaki Teatr?..." według scenariusza Mirosława Glinieckiego - prowadzącego zarazem zajęcia. W spektaklu wykorzystano teksty Jana Brzechwy, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Juliana Tuwima, Alana Alexandra Milne'a oraz teksty własne reżysera. 

       Premierowa prezentacja miała miejsce w szkolnej auli - 19 października 2007r. o godz. 17.02.  Przedstawienie inaugurowało coroczną ceremonię ślubowania klas pierwszych. Na spektakl zaproszono "publiczność życzliwą". Tworzyli ją rodzice uczestników zajęć, nauczyciele oraz rówieśnicy występujących. W szkolnej uroczystości brały udział również władze Miasta Ustki. 

 

 

                                                                       *

                                                                  *        *

 

Teatr Młodzieżowy    U T O p     s i ę

 

 

1

 

2

 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

<< powrót do Terminarza