VI WARSZTAT TEATRALNO-DRAMOWY 

TEATRU STOP 

W  SPOŁECZNYM GIMNAZJUM  USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

X'2009

 

 

       Gimnazjum UTO jest szkołą społeczną, założoną w 2004 roku z inicjatywy Usteckiego Towarzystwa Oświatowego. Znajduje się ona w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, przy ulicy Bursztynowej 12. Dyrektorem szkoły jest Pani Marta Stetsko. Inicjatorką realizacji Warsztatu w Gimnazjum UTO jest Pedagog Szkolny Pani Izabella Hirsz, która współpracuje z Teatrem STOP od 2001r., wówczas to pierwszy raz sprowadziła zespół do Ustki do Liceum Ogólnokształcącego im. M.Kopernika.

       Warsztat Teatralny w sześcioletniej historii tej szkoły Teatr STOP realizuje szósty raz. Swoim programem obejmuje zawsze młodzież pierwszych klas. Tegoroczne zajęcia miały szczególny charakter, bowiem obejmowały wszystkie trzy pierwsze klasy (x, y, z). Zajęcia odbyły się w dniach 15-16 X  i  19-23.10.2009r. 

       Warsztat zakończył się pokazem teatralnym. Czterdziestotrzyoosobowa grupa, przyjęła nazwę (w wyborach demokratycznych) - "Teatr  HARDCORY". Tytuł przedstawienia - "Nie tylko na ślubowanie" według scenariusza Mirosława Glinieckiego - prowadzącego zarazem zajęcia.  

       Premierowa prezentacja miała miejsce w szkolnej auli - 23 października 2009r. o godz. 16.30.  Przedstawienie inaugurowało coroczną ceremonię ślubowania klas pierwszych. Na spektakl zaproszono "publiczność życzliwą". Tworzyli ją rodzice uczestników zajęć, nauczyciele oraz rówieśnicy występujących.  

 

 

                                                                       *

                                                                  *        *

 

Teatr Młodzieżowy    H A R D C O R Y

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

<< powrót do Terminarza