IV WARSZTAT TEATRALNO-DRAMOWY 

TEATRU STOP 

W  SPOŁECZNYM GIMNAZJUM  USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

X'2008

 

 

       Gimnazjum UTO jest szkołą społeczną, założoną w 2004 roku z inicjatywy Usteckiego Towarzystwa Oświatowego. Znajduje się ona w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, przy ulicy Bursztynowej 12. Dyrektorem szkoły jest Pani Marta Stetsko. Inicjatorką realizacji Warsztatu w Gimnazjum UTO jest Pedagog Szkolny Pani Izabella Hirsz, która współpracuje z Teatrem STOP od 2001r., wówczas to pierwszy raz sprowadziła zespół do Ustki do Liceum Ogólnokształcącego im. M.Kopernika.

       Warsztat Teatralny w pięcioletniej historii tej szkoły Teatr STOP realizuje czwarty raz. Swoim programem obejmuje zawsze młodzież pierwszych klas. Tegoroczne zajęcia odbyły się w dniach 7.10 i 14-17.10.2008r. 

       Tygodniowe zajęcia zakończyły się pokazem teatralnym. Trzydziestoosobowa grupa (dwóch klas pierwszych) nawiązując do skrótu UTO określającego Towarzystwo, przyjęła nazwę (w wyborach demokratycznych) - "Teatr  UTOLUDKI". Tytuł przedstawienia - "Blagizm" według scenariusza Mirosława Glinieckiego - prowadzącego zarazem zajęcia. W spektaklu wykorzystano teksty Stanisława Ignacego Witkiewicza i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oraz teksty własne reżysera. 

       Premierowa prezentacja miała miejsce w szkolnej auli - 17 października 2008r. o godz. 17.02.  Przedstawienie inaugurowało coroczną ceremonię ślubowania klas pierwszych. Na spektakl zaproszono "publiczność życzliwą". Tworzyli ją rodzice uczestników zajęć, nauczyciele oraz rówieśnicy występujących.  

 

 

                                                                       *

                                                                  *        *

 

Teatr Młodzieżowy    U T O L U D K I

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

<< powrót do Terminarza